ข่าวกิจกรรม

การประเมินการอ่าน-เขียน

ในช่วงวันที่่ 17-21 กรกฏาคม 2566 โรงเรียนบ้านปวนพุ โดยการนำของนายมิตรชัย พลชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปวนพุ นางนิศรา ไชยเพีย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปวนพุ ได้ดำเนินการให้ครูประจำชั้นแต่ละระดับชั้นดำเนินการประเมินการอ่าน-การเขียนของนักเเรียนในแต่ละระดับชั้น โดยใช้เคครื่องมือคัดกรอง “ความสามารถในการอ่านและการเขียน จากสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มาใช้ในการสอบวัดเพื่อประเมินการอ่าน การเขียน ในครั้งนี้ ซึงผลการประเมินที่ได้จะนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคล

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *