ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านปวนพุ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ที่อยู่ :  หมู่ 1 บ้านปวนพุ ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 42190

โทรศัพท์ : 

โทรสาร : –

อีเมล : bppschool2563@gmail.com

อีเมล์แอดมิน : bpploei2015@gmail.com

เบอร์โทรศพัท์ผู้อำนวยการ : -085-461-9732

เว็บไซต์ : https://www.bpploei.com

ช่องทางติดต่อผ่านสื่อ Social Media

QR code line โรงเรียนบ้านปวนพุ