ฝ่ายบุคลากร

นางประรัชญา พลชา
หัวหน้าฝ่าย
นางพิสมัย สอนแสง