บุคลากรโรงเรียนบ้านปวนพุ

นายมิตรชัย พลชา
นางนิศรา ไชยเพีย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน